Spór o prawidłowość przyjęcia budżetu 2017

Spór o prawidłowość przyjęcia budżetu 2017

Spór o prawidłowość przyjęcia budżetu na 2017 r. przeniósł się do Senatu.

Apel mieszkańców Pomorza w sprawie budowy drogi S6

Apel mieszkańców Pomorza w sprawie budowy drogi S6

Nadszedł czas, aby Pomorzanie zabrali wspólny głos w tej sprawie.

Język kaszubski zabrzmiał w Senacie RP

Język kaszubski zabrzmiał w Senacie RP

Oświadczenie z okazji jubileuszu 60-lecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Prace nad projektem nowego muzeum w Łebie
Czytaj więcej +
16 grudzień 2016 - - Sprawy lokalne

Prace nad projektem nowego muzeum w Łebie

Powiatowy turniej bryżdża w Dębnicy Kasz.
Czytaj więcej +
11 grudzień 2016 - - Sprawy lokalne

Powiatowy turniej bryżdża w Dębnicy Kasz.

Stażystki z Łotwy z wizytą na Pomorzu
Czytaj więcej +
09 grudzień 2016 - - Sprawy lokalne

Stażystki z Łotwy z wizytą na Pomorzu

Utworzenie MGMiŻŚ i inwestycje w małych portach
Czytaj więcej +
05 styczeń 2017 - - Senat

Utworzenie MGMiŻŚ i inwestycje w małych portach

Spór o prawidłowość przyjęcia budżetu 2017
Czytaj więcej +
04 styczeń 2017 - - Senat

Spór o prawidłowość przyjęcia budżetu 2017

32. posiedzenie Senatu - relacja
Czytaj więcej +
21 grudzień 2016 - - Senat

32. posiedzenie Senatu - relacja

PRACA W SENACIE

Posiedzenia Senatu RPPosiedzenia Senatu RP

Posiedzenia zakończone, przewidywane terminy, archiwa poprzednich kadencji.

WystąpieniaWystąpienia

Wystąpienia senatora Kazimierza Kleiny podczas posiedzeń Senatu.

Oświadczenia senatorskieOświadczenia senatorskie

Oświadczenia senatorskie zgłaszane przez senatora Kazimierza Kleinę.

GłosowaniaGłosowania

Głosowania senatora Kazimierza Kleiny podczas posiedzeń Senatu.

Komisja Budżetu i FinansówKomisja Budżetu i Finansów

Senator Kazimierz Kleina jest wiceprzewodniczącym Komisji.

Przedmiotem działania komisji są system finansowy państwa (w tym polityka pieniężna, dochody i wydatki budżetu państwa, fundusze celowe, kontrola skarbowa), rachunkowość, prawo dewizowe, funkcjonowanie rynku finansowego (w tym bankowość, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe).

Kaszubski Zespół ParlamentarnyKaszubski Zespół Parlamentarny

Senator Kazimierz Kleina jest przewodniczącym Zespołu.

Zespół został utworzony w celu działania na rzecz wszechstronnego rozwoju Kaszub i Pomorza. Cele te miały być realizowane przede wszystkim poprzez wspieranie działań na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Kaszub oraz promocję i upowszechnianie wiedzy o kulturze, języku i historii Kaszub.

Komisja Gospodarki NarodowejKomisja Gospodarki Narodowej

Przedmiotem działania komisji są bieżąca i perspektywiczna polityka gospodarcza państwa, zasady kształtowania stosunków własnościowych, restrukturyzacja gospodarki, rozwój i wspieranie innowacyjnej gospodarki, wpływ nowych technologii i zmian technologicznych na szanse rozwojowe Polski, sprawy Skarbu Państwa, działalność przedsiębiorstw państwowych, górnictwo, energetyka, turystyka, stosunki gospodarcze z zagranicą.

TOP