Senator Kazimierz Kleina

Światowy Zjazd Kaszubów w Chojnicach
Czytaj więcej +
09 lipiec 2019 - - Sprawy lokalne

Światowy Zjazd Kaszubów w Chojnicach

Gala Morska w Darłowie
Czytaj więcej +
01 lipiec 2019 - - Sprawy lokalne

Gala Morska w Darłowie

Konkurs Haftu Kaszubskiego w Lini
Czytaj więcej +
14 czerwiec 2019 - - Sprawy lokalne

Konkurs Haftu Kaszubskiego w Lini

Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny
Czytaj więcej +
25 wrzesień 2019 - - Senat

Oświadczenie senatora Kazimierza Kleiny

Współpraca Polski z Kazachstanem
Czytaj więcej +
12 lipiec 2019 - - Senat

Współpraca Polski z Kazachstanem

Złoty Medal 100-lecia Polonii w Windsor
Czytaj więcej +
24 maj 2019 - - Senat

Złoty Medal 100-lecia Polonii w Windsor

PRACA W SENACIE

Posiedzenia Senatu RPPosiedzenia Senatu RP

Posiedzenia zakończone, przewidywane terminy, archiwa poprzednich kadencji.

WystąpieniaWystąpienia

Wystąpienia senatora Kazimierza Kleiny podczas posiedzeń Senatu.

Oświadczenia senatorskieOświadczenia senatorskie

Oświadczenia senatorskie zgłaszane przez senatora Kazimierza Kleinę.

GłosowaniaGłosowania

Głosowania senatora Kazimierza Kleiny podczas posiedzeń Senatu.

Komisja Budżetu i FinansówKomisja Budżetu i Finansów

Senator Kazimierz Kleina jest wiceprzewodniczącym Komisji.

Przedmiotem działania komisji są system finansowy państwa (w tym polityka pieniężna, dochody i wydatki budżetu państwa, fundusze celowe, kontrola skarbowa), rachunkowość, prawo dewizowe, funkcjonowanie rynku finansowego (w tym bankowość, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe).

Kaszubski Zespół ParlamentarnyKaszubski Zespół Parlamentarny

Senator Kazimierz Kleina jest przewodniczącym Zespołu.

Zespół został utworzony w celu działania na rzecz wszechstronnego rozwoju Kaszub i Pomorza. Cele te miały być realizowane przede wszystkim poprzez wspieranie działań na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Kaszub oraz promocję i upowszechnianie wiedzy o kulturze, języku i historii Kaszub.

Komisja Gospodarki NarodowejKomisja Gospodarki Narodowej

Przedmiotem działania komisji są bieżąca i perspektywiczna polityka gospodarcza państwa, zasady kształtowania stosunków własnościowych, restrukturyzacja gospodarki, rozwój i wspieranie innowacyjnej gospodarki, wpływ nowych technologii i zmian technologicznych na szanse rozwojowe Polski, sprawy Skarbu Państwa, działalność przedsiębiorstw państwowych, górnictwo, energetyka, turystyka, stosunki gospodarcze z zagranicą.

TOP