Senator Kazimierz Kleina

Zwyczajni niezwyczajni mieszkańcy ziemi lęborskiej
Czytaj więcej +
19 listopad 2018 - - Sprawy lokalne

Zwyczajni niezwyczajni mieszkańcy ziemi lęborskiej

100 lat Niepodległej w Słupsku
Czytaj więcej +
11 listopad 2018 - - Sprawy lokalne

100 lat Niepodległej w Słupsku

Zwycięstwo PO na Pomorzu
Czytaj więcej +
24 październik 2018 - - Platforma Obywatelska

Zwycięstwo PO na Pomorzu

Kamerdyner w Senacie
Czytaj więcej +
16 grudzień 2018 - - Senat

Kamerdyner w Senacie

67. posiedzenie Senatu - relacja
Czytaj więcej +
23 listopad 2018 - - Senat

67. posiedzenie Senatu - relacja

66. posiedzenie Senatu - relacja
Czytaj więcej +
26 październik 2018 - - Senat

66. posiedzenie Senatu - relacja

PRACA W SENACIE

Posiedzenia Senatu RPPosiedzenia Senatu RP

Posiedzenia zakończone, przewidywane terminy, archiwa poprzednich kadencji.

WystąpieniaWystąpienia

Wystąpienia senatora Kazimierza Kleiny podczas posiedzeń Senatu.

Oświadczenia senatorskieOświadczenia senatorskie

Oświadczenia senatorskie zgłaszane przez senatora Kazimierza Kleinę.

GłosowaniaGłosowania

Głosowania senatora Kazimierza Kleiny podczas posiedzeń Senatu.

Komisja Budżetu i FinansówKomisja Budżetu i Finansów

Senator Kazimierz Kleina jest wiceprzewodniczącym Komisji.

Przedmiotem działania komisji są system finansowy państwa (w tym polityka pieniężna, dochody i wydatki budżetu państwa, fundusze celowe, kontrola skarbowa), rachunkowość, prawo dewizowe, funkcjonowanie rynku finansowego (w tym bankowość, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe).

Kaszubski Zespół ParlamentarnyKaszubski Zespół Parlamentarny

Senator Kazimierz Kleina jest przewodniczącym Zespołu.

Zespół został utworzony w celu działania na rzecz wszechstronnego rozwoju Kaszub i Pomorza. Cele te miały być realizowane przede wszystkim poprzez wspieranie działań na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Kaszub oraz promocję i upowszechnianie wiedzy o kulturze, języku i historii Kaszub.

Komisja Gospodarki NarodowejKomisja Gospodarki Narodowej

Przedmiotem działania komisji są bieżąca i perspektywiczna polityka gospodarcza państwa, zasady kształtowania stosunków własnościowych, restrukturyzacja gospodarki, rozwój i wspieranie innowacyjnej gospodarki, wpływ nowych technologii i zmian technologicznych na szanse rozwojowe Polski, sprawy Skarbu Państwa, działalność przedsiębiorstw państwowych, górnictwo, energetyka, turystyka, stosunki gospodarcze z zagranicą.

TOP