Sprawy lokalne

Wykład na Akademii Pomorskiej

1.jpgW dniu 20 maja już poraz czwarty senator Kazimierz Kleina gościł na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Tym razem wygłosił wykład w wypełnionej po brzegi Auli Instytutu Pedagogiki na temat: „Rola regionalizmu w kształtowaniu tożsamości”. Po wykładzie senator udzielał odpowiedzi na licznie zadawane przez studentów pytania.

                                          Zobacz galerie

Akademia Medyczna w Gdańsku

W dniu 12 maja senator Kazimierz Kleina uczestniczył w spotkaniu poświęconemu trudnej sytuacji Akademickiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W spotkaniu brał również udział podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak. Obecni na spotkaniu parlamentarzyści poparli konieczność niezwłocznej restrukturyzacji tak ważnego dla pomorza szpitala. Minister Fronczak zadeklarował pomoc finansową po przedstawieniu planu zdecydowanej i odważnej restrukturyzacji ACK.

Spotkanie z Rektorem Elektem AP

W dniu 4 kwietnia 2008 roku senator Kazimierz Kleina spotkał się z profesorem Romanem Drozdem Rektorem Elektem Akademii Pomorskiej w Słupsku. Na spotkaniu Rektor Elekt przedstawił sposób w jaki zamierza kierować Uczelnią i cele jakie chce osiągnąć. Senator Kleina zapewnił o swoim wsparciu i chęci współpracy na rzecz umacniania pozycji Akademii Pomorskiej, a także wsparciu działań mających na celu przekształcenie AP w Uniwersytet.

Kondolencje

Wyrazy najgłębszego współczucia
RODZINIE
z powodu śmierci
ZDZISŁAWA MICHALAKA
Wójta Gminy Wicko
składa Senator
Kazimierz Kleina

Ziemia Słupska - pomorskie zakorzenianie

W dniu 21 kwietnia 2007 r. senator Kazimierz Kleina na II Pomorskim Kongresie Obywatelskim wygłosił wykład pt. "Ziemia Słupska - pomorskie zakorzenianie".

Wizyta Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego

gawoski.jpg 22 lutego sanator Kazimierz Kleina towarzyszył Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisławowi Gawłowskiemu, który odwiedził powiat słupski. Pierwszym punktem wizyty było spotkanie z dyrekcją Słowińskiego Parku Narodowego, dyrektorką Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - Danutą Grodzicką - Kozak, szefami samorządów gmin i miast przylegających do Parku (Smołdzina, Ustki, Wicka, Główczyc, Łeby) i kierownikiem Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach - Henrykiem Soją. Na spotkaniu tym Minister Gawłowski zachęcał do korzystania z funduszy Unii Europejskiej i do wspólnego przygotowywania przez gminy projektów. Kolejnym punktem była wizyta na Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku gdzie Minister Gawłowski wygłosił wykład nt. nowych możliwości finansowania ochrony środowiska z funduszy unijnych - z Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Ostatnim punktem wizyty był pobyt w zabytkowym pałacy i Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie.

Wybory burmistrza Lęborka

W wyborach burmistrza miasta Lęborka w dniu 10 lutego 2008r. senator Kazimierz Kleina oraz lęborska Platforma Obywatelska popierają Włodzimierza Klatę.

I posiedzenie Senatu VII kadencji

5 listopada 2007 r. odbyło się  pierwsze posiedzenie Senatu RP VII kadencji. Posiedzenie to zostało otwarte przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na Marszałka Senatu, wybrano senatora Bogdana Borusewicza. Po odczytaniu roty ślubowania „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czyniąc wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegając Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” Kazimierz Kleina z dodaniem słów: "Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg." złożył ślubowanie.

Konferencja prasowa

W czwartek poseł Kazimierz Kleina zorganizował konferencję prasową podsumowującą kampanię wyborczą. Na spotkaniu tym poruszono również kwestię wprowadzenia okręgów jednomandatowych. Platforma Obywatelska jest za ich wprowadzeniem. Zdaniem posła uniemożliwi to kandydowanie osobom  przypadkowym. 

Spotkanie w powiecie puckim

17 października poseł Kazimierz Kleina wspólnie z Edmundem Wittbrodtem spotkał się z działaczami kaszubskimi, członkami Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego i mieszkańcami powiatu puckiego.

Spotkanie ze środowiskiem leśników

16 października w  Gminie Czarna Dąbrówka poseł Kazimierz Kleina spotkał się z leśnikami. Tematem spotkania był problem i rola Lasów Państwowych, a także problemy przedsiębiorstw usług leśnych. Rozmawiano także o zagrożeniach związanych z ewentulną prywatyzacją lasów. Platforma Obywatelska jest zdecydowanym przeciwnikiem prywatyzacji lasów.

TOP