47. posiedzenie Senatu - porządek obrad

Początek posiedzenia w dniu 21 września 2017 r. o godz. 11.00.

1)     

Drugie czytanie:

- projektu uchwały w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki*

- projektu uchwały w 70. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki kapelana „Solidarności”.*

druki senackie nr 575, 581

 

 

2)     

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń.**

druki sejmowe nr 1652, do druku nr 1652, 1748

 

 

3)     

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.**

druki sejmowe nr 1455, 1575

 

 

4)     

Ustawa o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.**

druki sejmowe nr 1750, do druku nr 1750, 1760

 

 

5)     

Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych.**

druki sejmowe nr 1324, do druku nr 1324, 1683

 

 

6)     

Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.**

druki sejmowe nr 1688, do druku nr 1668, 1757

 

 

7)     

Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.**

druki sejmowe nr 1655, do druku nr 1655

 

 

8)     

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.**

druki sejmowe nr 1651, do druku nr 1651, 1770

 

 

9)     

Ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”.**

druki sejmowe nr 1689, do druku nr 1689, 1711

 

 

10)  

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.**

druki sejmowe nr 1807, 1810

 

 

11)  

Ustawa o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.**

druki sejmowe nr 1424, do druku nr 1424

 

 

12)  

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.**

druki sejmowe nr 1730, do druku nr 1730

 

 

13)  

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.**

druki sejmowe nr 1765, do druku nr 1765

 

 

14)  

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.**

druki sejmowe nr 1740, do druku nr 1740

 

 

15)  

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.**

druki sejmowe nr 1713, do druku nr 1713

 

 

16)  

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej.**

druki sejmowe nr 908, 1783, do druku nr 1783

 

 

17)  

Ustawa o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.**

druki sejmowe nr 1537, do druku nr 1537, 1761

 

 

18)  

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.**

druki sejmowe nr 1693, 1754

 

 

19)  

Ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r.**

druki sejmowe nr 1650, 1707

 

 

20)  

Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.**

druki sejmowe nr 1775

 

 

21)  

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

druki senackie nr 354, 354 S

 

 

22)  

Drugie czytanie projektu uchwały w 55. rocznicę śmierci Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka.*

druk senacki nr 578

 

 

23)  

Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 roku.

druk senacki nr 524

 

 

24)  

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej
w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej).

druk senacki nr 561

 

 

25)  

Informacja Rady Ministrów o stanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.).

 

 

TOP