Życiorys senatora Kazimierza Kleiny

  • Data i miejsce urodzenia: 21-02-1958, Sierakowice 
  • Wykształcenie: wyższe 
  • Zawód: ekonomista, historyk 
  • Staż parlamentarny: senator IV kadencji, poseł V kadencji, senator VII kadencji, senator VIII kadencji

Kazimierz Mariusz Kleina urodził się w 1958 roku w Sierakowicach. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku, a następnie Uniwersytet Gdański. Z wykształcenia jest ekonomistą i historykiem.

Po studiach pracował jako nauczyciel w Żukowie. W roku 1989 i 1990 organizował Komitety Obywatelskie. W 1990 roku został pierwszym demokratycznie wybranym burmistrzem Łeby. Następnie powołany na stanowisko Wojewody Słupskiego. Po odwołaniu z tej funkcji podjął pracę w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. W 1997 został wybrany na Senatora RP. Po zakończeniu kadencji Senatu był dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku. Był też radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. Zainicjował tworzenie Gdańskiej Akademii Kształcenia Zawodowego i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Floriana Ceynowy.

Już od czasów studenckich regionalny działacz kaszubsko-pomorski. Wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jest wiceprzewodniczącym polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika „Pomerania". Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Był członkiem Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego. Działacz Katolickiego Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga. W latach 2002 – 2007 był członkiem Rady Fundatorów Uniwersytetu Kaszubskiego. Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Pomorskiego Platformy Obywatelskiej RP.

W wyborach parlamentarnych w 2005 r. został wybrany posłem na Sejm V kadencji. W Sejmie i Senacie pracował m.in. w Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Finansów Publicznych, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (zastępca przewodniczącego). W październiku 2007 po raz drugi uzyskał mandat z ramienia Platformy Obywatelskiej RP w wyborach do Senatu w okręgu gdyńsko-słupskim. W trakcie VII kadencji Senatu RP był przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz członkiem Komisji Gospodarki Narodowej (do 17 lutego 2009 zastępca przewodniczącego komisji). Do lutego 2009 roku był przewodniczącym podkomisji Senackiej Przyjazne Państwo. Był także założycielem i przewodniczącym Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego i członkiem Klubu Senatorów Platformy Obywatelskie.

W listopadzie 2011 ponownie wybrany Senatorem RP w okręgu obejmującym powiaty słupski, lęborski i wejherowski. Podczas obecnej kadencji jest przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz przewodniczącym Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego. Członek Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej.

Obecnie mieszka w Łebie. Żona Maria ukończyła filologie polską, prowadzi ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy. Ma dwoje dzieci. Córka Joanna ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Syn Radosław ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku, jest studentem Uniwersytetu Gdańskiego.

TOP